Ako by mal vyzerať Turiec v roku 2030? Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom Turca

Do územia UMR Martin príde v najbližších rokoch viac ako 29 miliónov eur. Do príprav strategického plánu pod názvom “Turiec 2030” sa má možnosť zapojiť aj verejnosť.

Strategický plán bude podkladom pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) určených pre územie UMR Martin v programovom období 2022-2029.

Počas prípravy stratégie Turiec 2030 bola spustená webová stránka www.turiec2030.sk, ktorá občanov informovuje o priebehu celého projektu. Aktuálne je spustený dotazník, ktorý dáva respondentom možnosť vyjadriť svoje názory na to, čo by v Turci zmenili a zlepšili v oblasti kultúry, športu, mobility, cestovného ruchu, či životného prostredia. Dotazník taktiež zaznamenáva podnety o tom, čo v Turci ľuďom najviac chýba.

Cieľom vytvorenej platformy je prepojiť regionálnych aktérov, ako i odbornú a laickú verejnosť a nastaviť tak spoločne priority ďalšieho rozvoja regiónu.

Platforma Turiec2030.sk zároveň prináša regionálnym i miestnym združeniam a organizáciám možnosť informovať o svojich plánovaných projektoch prostredníctvom zverejneného formulára na zber projektových zámerov.

Investície sú určené pre žiadateľov zo samospráv územia UMR Martin, ktoré zahŕňa mesto Martin, Vrútky a okolité obce Bystrička, Dražkovce, Diaková, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Sučany, Lipovec a Turčianske Kľačany.

Využite túto ponúknutú príležitosť priblížiť mestá Martin a Vrútky a ich okolité obce k svojim predstavám o regióne, v ktorom chcete v roku 2030 žiť, podnikať, pracovať, vítať hostí, vychovávať deti či užívať si starobu.

Zdieľanie článku