Cestovný ruch potrebuje spoločný marketing, dominantného hráča aj rozšírenie ponuky pre aktívneho návštevníka a rodiny s deťmi

martin z dronu, martin letecký záber, mesto martin letecky, martin aerial shot

V rámci prípravy stratégie Turiec 2030 sa na pôde mesta Martin stretli odborníci z oblasti cestovného ruchu. Témami boli okrem problémov brzdiacich rozvoj regiónu po vzore Liptova a Oravy, taktiež návrhy riešení, ktoré destinácia Turiec potrebuje. Prítomní sa zhodli, že potenciál regiónu Turiec predstavuje okrem športového turizmu taktiež bohatá kultúrna ponuka mesta a jeho okolitých […]

Kým nebude prioritou mesta školstvo, neposunieme sa ako región

turiec 2030

Aj takéto názory zazneli na stretnutí odborníkov z oblasti školstva v rámci prípravy Stratégie Turiec 2030, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra na pôde mesta Martin. Zástupcovia mestských i súkromných základných sa stretli so zástupcami samosprávy a spoločne diskutovali o potrebách pre rozvoj školstva v regióne, ktoré by mohli byť súčasťou opatrení a konkrétnych projektov v […]

Ako nastaviť víziu pre región? Participáciou. Ako víziu realizovať? Spoluprácou

turiec 2030

Pripravovaný strategický dokument bude hlavným podkladom pre čerpanie eurofondov a následné realizovanie veľkých i menších projektov. To, aké projekty dostanú v území zelenú, ovplyvní ďalší vývoj regiónu. Ak máme správne nastaviť strategický dokument, je potrebné poznať potreby ľudí. To je možné jedine prostredníctvom participácie s odborníkmi ako i samotnými občanmi. Okrem možnosti obyvateľov vyjadriť svoje […]

Aké sú priority starostiek a starostov?

turiec priority starostov (turiec 2030)

“Problémov je v každej obci dosť, no vnímame potrebu riešiť spoločne aj potreby regiónu.” Aj takéto slová odzneli na spoločnom stretnutí so starostkami a starostami, ktorí vedú obce v území UMR Martin. V rámci prípravy Stratégie Turiec 2030 sa uskutočnili spoločné stretnutia zástupcov samospráv, ktoré sú súčasťou územia udržateľného mestského rozvoja UMR Martin. Jedným z […]

Vrútky ako reprezentatívna vstupná brána do regiónu

Vrútky chcú byť reprezentatívnou vstupnou bránou do regiónu

Mesto Vrútky je jednou z 10 samospráv zapojených do príprav Stratégie Turiec 2030. Jeden z najvýznamnejších železničných uzlov na Slovensku a zároveň vstupná brána do Turca. Vedenie mesta Vrútky dlhodobo rieši problém nevysporiadaných pozemkov pod otočkou autobusov pri železničnej stanici. Autobusy prímestskej autobusovej dopravy sa otáčajú na nespevnenom povrchu. Na dlhodobý problém, bohužiaľ, doplácajú najmä […]

Martin potrebuje byť celoročne atraktívnym regiónom

Martin chce byť celoročne atraktívnym regiónom (Turiec 2030)

Mesto Martin si stanovilo priority, ktoré budú kľúčové pre ďalší rozvoj regiónu. Okrem podpory cyklomobility a verejnej hromadnej dopravy sa mesto chce zamerať na podporu zdravého životného štýlu svojich obyvateľov, zlepšovanie kvality ovzdušia a podporu cestovného ruchu, ktorý by napomohol vznik pracovných miest v regióne  a priniesol ekonomické benefity miestnym obyvateľom. Popri stanovení hlavných priorít […]

Ako by mal vyzerať Turiec v roku 2030? Zapojte sa do prieskumu a buďte aj vy hlasom Turca

Do územia UMR Martin príde v najbližších rokoch viac ako 29 miliónov eur. Do príprav strategického plánu pod názvom “Turiec 2030” sa má možnosť zapojiť aj verejnosť. Strategický plán bude podkladom pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) určených pre územie UMR Martin v programovom období 2022-2029. Počas prípravy stratégie Turiec 2030 bola spustená […]

Turiec 2030: Dajte nám vedieť o svojom projekte

Pre územie udržateľného mestského rozvoja Martin (UMR Martin) je schválená čiastka vo výške 29 656 752 eur, ktoré sú určené na investície v programovom období 2022-2029. V rámci Integrovanej územnej stratégie UMR Martin je možné čerpať financie v programovom období 2021-2027 na projekty v nasledovných oblastiach: Turiec 2030: Dajte nám vedieť o svojom projekte Do stratégie […]

Na rozvoj Martina a okolia príde 29 miliónov eur

Pre územie udržateľného mestského rozvoja Martin (UMR Martin) je schválená čiastka vo výške 29 656 752 eur, ktoré sú určené na konkrétne investície – lanovku na Martinské hole, rozvoj ekologickej MHD či rekonštrukcie ciest a cyklotrasy v programovom období 2021-2027. Súčasťou územia UMR Martin sú mestá Martin a Vrútky spolu s okolitými obcami – Bystrička, […]