Cestovný ruch potrebuje spoločný marketing, dominantného hráča aj rozšírenie ponuky pre aktívneho návštevníka a rodiny s deťmi

V rámci prípravy stratégie Turiec 2030 sa na pôde mesta Martin stretli odborníci z oblasti cestovného ruchu. Témami boli okrem problémov brzdiacich rozvoj regiónu po vzore Liptova a Oravy, taktiež návrhy riešení, ktoré destinácia Turiec potrebuje.

Prítomní sa zhodli, že potenciál regiónu Turiec predstavuje okrem športového turizmu taktiež bohatá kultúrna ponuka mesta a jeho okolitých obcí. Za prekážky rozvoja Turca ako destinácie považujú prítomní hlavne problematickú spoluprácu so štátnymi kultúrnymi inštitúciami, ktoré nemajú právnu subjektivitu a ich vedenie mnohokrát nesídli v meste Martin. Z uvedených dôvodov sa zatiaľ nepodarilo vytvoriť  spoločný regionálny balík produktov pre kultúrny poznávací turizmus. 

Podľa dostupných štatistík návštevnosti vyhľadávajú návštevníci Turca hlavne aktívne a športové vyžitie. Obľúbenou destináciou sú práve Martinské hole, ktorým podľa slov prítomných chýba dominantný investor s jasným plánom rozvoja, ktorý by dokázal na seba naviazať ostatné služby cestovného ruchu.

Na čele týchto aktivít by mala stáť spoločná organizácia cestovného ruchu zastrešujúca spoločný marketing a fungujúca na princípe destinačného manažmentu. Členskú základňu by mali tvoriť okrem obcí regiónu taktiež súkromní podnikatelia a operátori v regionálnom cestovnom ruchu. Podľa slov prítomných však tieto atribúty a funkcie existujúca  OOCR Turiec momentálne nespĺňa. V najbližšom období by však mali v jej vedení prebehnúť zmeny a vytvoriť tak priestor pre želané zmeny.

martin z dronu, martin letecký záber, mesto martin letecky, martin aerial shot
Zdieľanie článku