Na rozvoj Martina a okolia príde 29 miliónov eur

Pre územie udržateľného mestského rozvoja Martin (UMR Martin) je schválená čiastka vo výške 29 656 752 eur, ktoré sú určené na konkrétne investície – lanovku na Martinské hole, rozvoj ekologickej MHD či rekonštrukcie ciest a cyklotrasy v programovom období 2021-2027.

Súčasťou územia UMR Martin sú mestá Martin a Vrútky spolu s okolitými obcami – Bystrička, Diaková, Dražkovce, Košťany nad Turcom, Žabokreky, Lipovec, Sučany a Turčianske Kľačany. Podmienkou pre čerpanie financií je príprava strategického plánu UMR Martin do roku 2030 – „TURIEC 2030“, na ktorom bude v najbližšom období pracovať tím špecialistov, ktorých schválila Kooperačná rada UMR Martin na svojom stretnutí v októbri 2022.

V rámci Integrovanej územnej stratégie UMR Martin je možné čerpať financie v programovom období 2021-2027 na projekty v nasledovných oblastiach:

  • Udržateľná nízkouhlíková doprava a mobilita
  • Adaptácia na zmenu klímy a odpadové hospodárstvo podporujúce obehovú ekonomiku
  • Inovačne založená ekonomika a vzdelávanie prepojené na potreby a potenciál územia spojené s dostupnosťou služieb na úseku sociálnej inklúzie
  • Kultúrny a kreatívny priemysel ťažiaci z kultúrneho dedičstva územia
  • Využitie miestneho potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a športu

Z uvedených oblastí mesto Martin v spolupráci s obcami odovzdalo materiál na nasledovné projekty:

  • lanovka na Martinské hole
  • ďalší rozvoj ekologickej MHD
  • rekonštrukcie ciest a cyklotrasy

Očakávame vyhlásenie výziev pre verejné obstarávanie, nasledovať bude súťaženie dodávateľov pre uvedené projekty. Po ukončení obstarávania sa Martinčania môžu tešiť na realizáciu a uskutočnenie plánov, na ktorých sme pracovali niekoľko rokov. Najviac atraktívny projekt – lanovka na Martinské hole má právoplatné stavebné povolenie. Ide o prelomovú nadregionálnu investíciu, ktorá prinesie do Turca výraznú podporu cestovného ruchu, rozvoj v oblasti ubytovania či podporu segmentu reštauračných služieb. Očakávame turistov počas celého roka, musíme sa na to začať pripravovať,“ informoval Ján Danko, primátor mesta Martin.

Lyžiarske stredisko pomôže pri rozvoji cestovného ruchu

Vedenie mesta aj projekt lanovky na Martinské hole má našu podporu. V tejto veci prebehlo už niekoľko rokovaní a za lyžiarske stredisko sme pripravení poskytovať maximálnu súčinnosť. Do strediska povedie kabínková lanovka s možnosťou prepravy lyží a bicyklov. Jej horná stanica má plánované ukončenie vyššie ako stará lanovka, aby mohli lyžiari po príchode do strediska komfortne prestúpiť na vlek. Sme podporovateľmi rozvoja cestovného ruchu, preto ako členovia Oblastnej organizácie Turiec poskytneme súčinnosť a know-how k rozvoju letného aj zimného turizmu nielen na Martinských holiach. Ide nám o spoločnú vec, zvýšiť počet návštevníkov celého regiónu,“ doplnil Peter Hudec, riaditeľ strediska Winter Park Martinky.

zdroj: tlačová správa mesta Martin

Zdieľanie článku