Zapojenie verejnosti

Dotazník

Pri príprave strategického dokumentu “Turiec 2030” sme mysleli aj na zapojenie verejnosti do procesu tvorby strategického dokumentu, ktoré je pre nás kľúčové. Na získanie podnetov od verejnosti napríklad o tom, aké sú dôvody života v tomto regióne, alebo čo by obyvatelia radi vylepšili na spravovaní vecí verejných, sme vypracovali dotazník, ktorého vyplnenie vám nezaberie viac ako 10 – 15 minút.

Zber projektových zámerov

V prípade, ak máte projektový zámer, v rôznom stave pripravenosti, dajte nám o ňom vedieť vyplnením tohto formulára. Jednak nám to pomôže zadefinovať v strategickom dokumente Turiec 2030 rozvojové smerovanie pre UMR Martin, ale zároveň podporí tvorbu zásobníka projektov pre programové obdobie 2021 – 2027 na financovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Čím viac rozvojových zámerov v území UMR Martin bude pripravených, tým budú väčšie šance na úspešnú implementáciu stratégie Turiec 2030 cez pridelenie financie z EŠIF.