Aké sú priority starostiek a starostov?

“Problémov je v každej obci dosť, no vnímame potrebu riešiť spoločne aj potreby regiónu.” Aj takéto slová odzneli na spoločnom stretnutí so starostkami a starostami, ktorí vedú obce v území UMR Martin.

V rámci prípravy Stratégie Turiec 2030 sa uskutočnili spoločné stretnutia zástupcov samospráv, ktoré sú súčasťou územia udržateľného mestského rozvoja UMR Martin. Jedným z týchto stretnutí bolo aj stretnutie starostov a starostiek obcí Bystrička, Diaková, Dražkovce, Košťany nad Turcom a Žabokreky.

Napriek problémom, ktoré musia jednotlivé obci riešiť výlučne v svojom katastri, vnímajú starostky a starostovia potrebu spájať sa a riešiť spoločné projekty s dopadom na región.

turiec 2030

Stretnutie ukázalo, že medzi obcami funguje výborná spolupráca a dobré vzťahy, ktoré sú základom pre spoločné riešenia v oblasti cyklomobility aj odpadového hospodárstva.

Obce definovali spoločný záujem v bezpečnom “cyklo- prepojení” s mestom Martin, ktoré by zároveň malo potenciál odľahčiť dopravu na problémových križovatkách v Košťanoch nad Turcom a Bystričke. Obce by chceli spoločne riešiť manažemnt odpadového hospodárstva s dôrazom na biologicky rozložiteľný odpad, ktorý predstavuje pre obce vysoké náklady hlavne v letných mesiacoch. V obciach by zároveň chceli podporiť kompostovanie.

Druhá skupina obcí, ktorými sú Sučany, Lipovec a Turčianske Kľačany by sa chcela v najbližšom období zamerať aj na podporu seniorov. Obce by chceli spoločne vybudovať denné stacionáre i domov sociálnych služieb. Obce Lipovec a Turčianske Kľačany potrebujú dobudovať kanalizácie a zamerať by sa chceli aj na opatrenia na zmiernenie dopadov klímy, akými sú povodne a zosuvy pôdy, ktoré obce ohrozujú. Aj v severnej časti Turca majú obce v prioritách podporu cyklomobility a budovanie športovísk v obciach.

Ako spoločný problém obcí boli definované miestne komunikácie, ktorých budvanie a obnovu si obce nevedia samofinancovať, no vzhľadom na rozsiahlu individuálnu bytovú výstavbu v obciach ide o nevyhnutnú potrebu. Neposlednou prioritou je pre obce obnova budov základných škôl a budovanie športovísk.

turiec priority starostov (turiec 2030)
Zdieľanie článku