Ako nastaviť víziu pre región? Participáciou. Ako víziu realizovať? Spoluprácou

Pripravovaný strategický dokument bude hlavným podkladom pre čerpanie eurofondov a následné realizovanie veľkých i menších projektov. To, aké projekty dostanú v území zelenú, ovplyvní ďalší vývoj regiónu. Ak máme správne nastaviť strategický dokument, je potrebné poznať potreby ľudí. To je možné jedine prostredníctvom participácie s odborníkmi ako i samotnými občanmi.

Okrem možnosti obyvateľov vyjadriť svoje názory a zasielať svoje projektové zámery, sú súčasťou procesu prípravy Stratégie pre Turiec 2030 stretnutia s odborníkmi z oblastí školstva, cestovného ruchu, dopravy, kultúry a životného prostredia. Odborníci dostanú príležitosť komunikovať kľúčové potreby za ich oblasti, ktoré by mala samospráva riešiť. Priestor dostanú aj návrhy na konkrétne investičné projekty, ktoré považujú za kľúčové pre ďalší rozvoj. V novom prístupe Európskej komisie vo vzťahu k čerpaniu eurofondov sa s navzájom súperiacich samospráv stávajú partneri, ktorí si majú možnosť sami rozhodovať o vynaložených prostriedkoch. Projekty musia spĺňať požiadavku na ich integrovanosť – teda vzájomnú prepojenosť.

Projektové zámery by teda mali spájať navzájom nielen zapojené samosprávy, ale taktiež jednotlivé oblasti spoločenského života regiónu. Príkladmi sú projekty v cestovnom ruchu s napojením na životné prostredie a regionálnu kultúru, riešenia v doprave s ohľadom na potreby miestnych, ale i potreby cestovného ruchu, inkluzívne projekty v školstve s podporou športu a pod.  Kľúčovým faktorom bude preto nielen spolupráca samospráv, ale taktiež zapojenie a spolupráca so socioekonomickými partnermi v regióne. 

turiec 2030
Zdieľanie článku