Martin potrebuje byť celoročne atraktívnym regiónom

Mesto Martin si stanovilo priority, ktoré budú kľúčové pre ďalší rozvoj regiónu. Okrem podpory cyklomobility a verejnej hromadnej dopravy sa mesto chce zamerať na podporu zdravého životného štýlu svojich obyvateľov, zlepšovanie kvality ovzdušia a podporu cestovného ruchu, ktorý by napomohol vznik pracovných miest v regióne  a priniesol ekonomické benefity miestnym obyvateľom.

Popri stanovení hlavných priorít si mesto predbežne určilo takzvané vlajkové projekty pre jednotlivé oblasti rozvoja. Okrem rekonštrukcie Kina Moskva na multifunkčné kultúrno-kreatívne centrum, vybudovania depa pre autobusy mestského dopravného podniku, by tým hlavným impulzom pre ďalší rozvoj mal byť práve projekt vybudovania kabínkovej lanovky na Martinské hole. Od projektu samospráva očakáva posilnenie cestovného ruchu, ktorý by znamenal vytvorenie pracovných miest v regióne, obnovu existujúcej turistickej infraštruktúry a v neposlednom rade viac príjmov pre miestnych. Rozvoj Martinských holí by mal prebiehať v synergii s mestom, ktoré by malo dopĺňať ponuku aktivít v hlavne v kultúrnej oblasti. Práve rozmanitosť a silné zastúpenie kultúrnych inštitúcii patria k jeho najsilnejšim stránkam v celoslovenskom porovnaní.

Turiec 2030: Martin chce byť celoročne atraktívnym regiónom
Zdieľanie článku