Operátorov kultúry je potrebné zosieťovať

V rámci súborov stretnutí s odbornou verejnosťou sa uskutočnilo stretnutie venované oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Zástupcovia kultúrnych inštitúcii, operátori zriaďovanej i nezriaďovanej kultúry diskutovali so zástupcami samosprávy nielen o potrebách mesta a regiónu, ale taktiež o potrebných riešeniach pre oživenie a zhmotnenie obrovského kultúrno-historického potenciálu, ktorým Turiec disponuje.

turiec 2030

Jednou z tém diskusie bola aj neúspešná kandidatúra mesta Martin na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Porota vytkla projektu hlavne nedostatočnú previazanosť historickej pamäťovej stopy so súčasnou kultúrnou scénou. Tieto zistenia potvrdili aj účastníci novembrového stretnutia. Za jeden z možných problémov neprekvitajúcej spolupráce kultúrnych operátorov označili prítomní náročnú koordináciu aktivít s kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobností štátu, ktorých hlavné administratívne sídlo je mimo mesta Martin. Prepojenie jednotlivých kultúrnych inštitúcii v meste je potrebné nielen pre domácich, ale i pre návštevníkov mesta, pre ktorých nie je momentálne k dispozícii žiadna spoločná tlačovina, či aplikácia odkazujúca na významné inštitúcie, organizácie či zaujímavosti v oblasti kultúry v meste.

Mestu Martin podľa odborníkov taktiež chýba spoločný priestor, ktorý by plnil funkciu “kultúrneho stánku”. Mesto má momentálne vo vlastníctve viaceré budovy, ktorý by boli vhodné na tento účel. Jednou z nich je kino Moskva, na ktoré už mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu. Na zváženie je taktiež využitie existujúcich priestorov, ktoré mestu ochotne ponúkajú kultúrne inštitúcie. 

Vysoko pozitívne bola hodnotená spolupráca so školami, ktorá má v meste silnú tradíciu. Prítomní sa taktiež zhodli na nevyhnutnej potrebe vytvorenia platformy, kde by sa kultúrni operátori mohli na pravidelnej báze stretávať a spoločne plánovať v meste Martin i regióne. Financií je v kultúrnom sektore dlhodobo nedostatok, “peniaze však nemôžu byť prekážka spolupráce,” odznelo na stretnutí. Práve spolupráca bola označená na stretnutí ako chýbajúci element pre „nakopnutie“ kreatívneho priemyslu postaveného na potenciáli “centra národnej kultúry Slovákov”.

turiec 2030
Zdieľanie článku