Vrútky ako reprezentatívna vstupná brána do regiónu

Mesto Vrútky je jednou z 10 samospráv zapojených do príprav Stratégie Turiec 2030. Jeden z najvýznamnejších železničných uzlov na Slovensku a zároveň vstupná brána do Turca. Vedenie mesta Vrútky dlhodobo rieši problém nevysporiadaných pozemkov pod otočkou autobusov pri železničnej stanici. Autobusy prímestskej autobusovej dopravy sa otáčajú na nespevnenom povrchu. Na dlhodobý problém, bohužiaľ, doplácajú najmä cestujúci za prácou a návštevníci regiónu. „Ak máme zvyšovať atraktivitu regiónu, je potrebné komunikovať s návštevníkom od prvého kontaktu,“ uviedli predstavitelia mesta. Momentálne je však  odkúpenie pozemkov od súkromného vlastníka z prostriedkov rozpočtu mesta nepriechodné. V oblasti udržateľnej mobility je ďalšou z priorít budovanie cyklotrás. Ide predovšetkým o prepojenie úseku Vrútky- Lipovec, ktoré je zároveň napojením regiónu na Vážsku cyklomagistrálu realizovanú pod záštitou žilinského samosprávneho kraja.

Medzi ďalšími zámermi mesta figurujú napríklad obnova robotníckeho domu – Kina 1. máj, vybudovanie kompostárne, ktorá by slúžila i okolitým obciam. Verejný priestor by vedenie samosprávy chcelo doplniť o športovú infraštruktúru a pokračovať v rekonštrukcii kúpaliska Vrútky. V neposlednom rade mesto trápi zhoršujúca sa kvalita ovzdušia. Túto problematiku však nie je možné riešiť na úrovni jednotlivých samospráv, preto vedenie mesto uvíta akúkoľvek iniciatívu k spolupráci v rámci regiónu. Nový prístup zo strany Európskej komisie vo vzťahu k Slovensku by mohol byť v tomto smere tým správnym impulzom. “Súťažiaci o projekty sa teraz stanú spolupracujúcimi, ktorí si spoločne rozhodnú o investíciach v súlade s politikou EÚ,” doplnil primátor mesta Vrútky Branislav Zacharides.

Zdieľanie článku